เมนู / คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

คลินิกกระดูกและข้อ

          ในปัจจุบัน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ได้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การรักษาโรคดังกล่าว ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีแก่ผู้ป่วย โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  แพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางที่ลงลึกในสาขาย่อย (Subspeciality) สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ผลที่ดีกว่าแพทย์ที่ทำการรักษาทั่วไป

          คลินิกกระดูกและข้อ เป็นศูนย์การแพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยี ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา ผ่านการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ
การผ่าตัดกระดูกหัก รักษาอาการโรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ด้วยวิธีการใช้ยาและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อหัวไหล่  โดยเฉพาะการเย็บเส้นเอ็นหัวเข่าด้วยวิธี Arthoscopy ทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

ปรึกษาแพทย์ที่คลินิกโรคกระดูก หากมีอาการต่อไปนี้

- ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บของระบบโครงสร้าง กระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ
   - ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว
   - อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ทั้งกระดูกสันหลัง และแขนขา
   - บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือจากการทำงาน 
   - ปวดไหล่ แขน ศอก และมือ-เท้า
   - เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด
   - ความพิการผิดรูปร่าง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
   - หลังคด
   - ข้อโก่งงอ
   - มือ เท้า นิ้ว ผิดรูปร่าง นิ้วหัวแม่เท้าเก
   - ขาสั้น ยาว ไม่เท่ากัน
   - ความเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม
   - กระดูกพรุน
   - การอักเสบ และการกดทับเส้นประสาท
   - มือชา นิ้วล็อค
   - แขนขา อ่อนแรง
   - ข้อบวม โรคเก๊าท์ โรคข้ออักเสบอื่นๆ

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000

โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355 แฟกซ์ : 038-271-990