เมนู / คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

serv91_1

บริการทางด้านการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาโรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะลำไส้ เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ เป็นต้น โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง โดยใช้ เครื่องเอกซเรย์,เครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

      - ตรวจลำไส้ใหญ่โดยส่องกล้อง    
      - ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
      - ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
      - ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร    
      - ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
      - ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
      - หูรูดของปลายท่อน้ำดี   
      - ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  CT Colonoscopy

          คือ การตรวจที่สามารถคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงตื่งเนื้อ  ที่จะกลายเป็นมะเร็งต่อไปด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยสร้างภาพ 3 มิติ เสมือนการส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่รวดเร็ว, แม่นยำ,ผู้ป่วยไม่เจ็บ, ไม่ต้องพักฟื้น และสามารถวินิจฉัยโรคอื่นๆ ภายในช่องท้องในการตรวจเดียวกันทดแทนการตรวจแบบส่องกล้อง

ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช104/15 ก ซอยไปรษณีย์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000  โทร. 038 284 354-6

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000

โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355 แฟกซ์ : 038-271-990